Tag: nam châm dẻo lo go

Nam châm dẻo quảng cáo

Nam châm dẻo quảng cáo
Nam châm dẻo quảng cáo được sản xuất với lực hút của nam châm vĩnh cửu giúp gắn chặt lên tủ lạnh, xe hơi, cửa ra ...