Tag: giấy decal nước trang trí bút viết

Decal nước dán bút viết

Decal nước dán bút viết
In decal nước là công nghệ dùng nước để tách lớp mực ra và dán. Khi màng phim bị hòa tan trong nước, đọng lại ...